Vinterstengt fra 20. desember 2020

Brasserie fengselet holdet vinterstengt fra 20 desember.

Ta kontakt hvis du har spørsmål vedrørende booking av selskaper, catering eller andre henvendelser.